Våra tjänster hos NetWest

VÅRA TJÄNSTER

En viktig del av din helhetslösning är att välja typ av tjänst utifrån dina behov.  

Netwest finns till för att skapa enkelhet. Med vår ryggrad i Västgötaringen och vidare ut genom olika nät kan vi erbjuda fiberförbindelser över i stort sett hela Västsverige. Vi tar fram unika lösningar utifrån dina behov, där du endast behöver ange vilka punkter du vill koppla samman och vilka tjänster eller tilläggstjänster du vill ha. Sedan sköter vi resten. För att förenkla för dig som kund använder vi oss av Cesar2.

Välj mellan tre olika transmissionstjänster – Svartfiber, Våglängd eller Ethernet.

Som tilläggstjänster erbjuder vi Inplaceringar och Uppkopplad Fastighet.

svartfiber-ny

SVARTFIBER (passiv förbindelse)

Vi har även möjlighet att erbjuda svartfiberförbindelser i viss utsträckning. Dock riktar vi in oss på regional transmission snarare än lokal och brukar rekommendera mer kostnadseffektiva lösningar eftersom svartfiber vid längre sträckor snabbt kan bli ganska kostsamt. Kontakta oss för offert på svartfiber, eller om du vill att vi undersöker andra alternativ åt dig.

Du kan välja på tre nivåer: Standard, Premium och Obruten.

VÅGLÄNGD (aktiv förbindelse)

Via Västgötaringen kan vi erbjuda aktiva våglängdsförbindelser med en överföringshastighet upp till 100 G till de orter som är uppkopplade i ringen. Varje förbindelse är definierad, tydlig och inmätt. Genom att göra en inplacering vid noden eller hyra en lokal access till en slutpunkt skapas en helhetslösning för er. Det kräver mer av dig jämfört med en kapacitetstjänst, men kan samtidigt vara mer kostnadseffektivt. På vår täckningskarta kan du se nuvarande nodpunkter och framtida utbyggnad.

ETHERNET (aktiv förbindelse)

Vår ethernet-tjänst är en kapacitetstjänst (lager 2) och den mest förädlade av våra tre tjänster. Infrastrukturen och tekniken är redo för kommunikation direkt, du behöver endast ange vilka punkter du behöver en förbindelse mellan. Vilka nät som är inblandade slipper du som kund bry dig om. Vårt uppdrag är att hitta vägen mellan punkterna åt dig.

Du kan välja på fyra nivåer: Light, Medium, Premium och MEF Carrier Ethernet.

INPLACERING I DATACENTER OCH NODER

Med vår tilläggstjänst Inplacering möjliggör vi tillgång till en robust tekniklokal för säker drift. Din utrustning placeras i någon av våra befintliga stationer, vilket ger dig en etablerad infrastruktur utan att du behöver äga och underhålla några egna lokaler. Tjänsten medför hög säkerhet och god tillgänglighet både när det gäller byggnader och installationer.

UPPKOPPLAD FASTIGHET

Med begreppet Uppkopplad fastighet hjälper vi dig att få den beställda förbindelsen fackmannamässigt vidarekopplad hela vägen från anslutningspunkten i fastigheten till brukarstället. Om så önskas installerar vi även din kundutrustning, vilket innebär att slutkunden kan börja använda tjänsten per omgående.

INPLACERING I SAMHÄLLSMAST

Med vår tilläggstjänst Inplacering i samhällsmast möjliggör vi tillgång till en robust radiomast med tillhörande teknikbod för inplacering av utrustning. Du får tillgång till etablerad infrastruktur utan att du behöver äga och underhålla några egna lokaler.

Den här webbplatsen använder cookies. Dessa används för att optimera din användarupplevelse och för statistik. Genom att trycka på "Jag förstår" godkänner du till vår användning av cookies samt behandling av dina personuppgifter enligt vår personuppgiftspolicy.

Jag förstår