Ett omtumlande år – men fortsatt bra drag på marknaden

2020 var ett omtumlande år på många plan. Naturligtvis påverkade pandemin oss mycket, men i det stora hela har vi på Netwest klarat oss bra än […]