Nyheter

« Se alla nyheter

Skarpa övningar i krishantering


Som vi tidigare berättat om är Netwest ansvarig för koordineringen av kriskommunikationen för stadsnäten i västra Sverige. Detta via Stadsnätens infrastruktursamverkansgrupp (SiSG) som är ett forum för samverkan och utbildning inom säkerhetsområdet. Under våren 2022 kommer två större krisövningar att ske för att testa organisationen.

SiSG:s krisorganisation består av en stab, ett kansli och stadsnäten, som i sig är indelade i åtta kluster med ansvar för olika delar av Sverige. Ett av dessa kluster är Västlänk där Netwest är ansvarig för samordningen av kriskommunikationen. Sammantaget är SiSG en del av det svenska civilförsvaret med rapportering direkt till Post- och Telestyrelsen och vidare till Riksdag och Regering.
För att testa organisationen i krisläge kommer två större övningar att äga rum under våren. Och med tanke på det rådande världsläget kan detta tyckas komma lägligt.
– Visst är det så, men övningarna är faktiskt inplanerade sedan länge, säger Jimmy Persson, Utvecklings- och säkerhetschef vid Svenska Stadsnätsföreningen.
– Syftet med övningarna är att testa organisationen och våra rapporteringsverktyg vid två parallella kriser i form av naturkatastrofer, typ bränder och översvämningar, och en cyberattack. Vi kommer att mäta tid och kvalitet, förklarar Jimmy.
Vid övningarna kommer de olika klustren att få information via en portal. Uppgiften är sedan att skapa sig en enhetlig lägesbild i regionen med de stadsnät som frivilligt engagerat sig i samarbetet, göra en analys för att därefter rapportera in till SiSG för vidare hantering gentemot PTS.
En av övningarna är nationell och omfattar då även operatörer, polisen, räddningstjänsten, lottakåren med flera viktiga samhällsbärande aktörer. Med andra ord ett verkligt elddop.
– Övningarna kommer att ge oss en bra lägesbild för att kunna avropa resurser i form av personal och utrustning vid eventuell framtida krishantering i skarpt läge, säger Jimmy Persson.
Även Martin Gedda ser fram emot övningarna, som kommer att utgöra en första indikation på hur väl krisorganisation fungerar och hur arbetet sedan tas vidare för att förbättras.
– Givetvis är det viktigt att vi kontinuerligt övar regionalt, för att kunna veta hur vi ska agera på bästa sätt, säger Martin Gedda.
Tilläggas kan att det är frivilligt att ingå i SiSG:s organisation, men på sikt är förhoppningen att alla berörda aktörer med samhällsbärande funktioner ska ansluta sig för bästa möjlig krishantering.

Den här webbplatsen använder cookies. Dessa används för att optimera din användarupplevelse och för statistik. Genom att trycka på "Jag förstår" godkänner du till vår användning av cookies samt behandling av dina personuppgifter enligt vår personuppgiftspolicy.

Jag förstår