Nyheter

« Se alla nyheter

Samhällsmast för bättre mobiltäckning – ger utökade kommunikationsmöjligheter på landsbygden

Nu är det klart med finansieringen för att skapa bättre mobiltäckning i ett område runt Sannesjön i Hedekas i Munkedals kommun. Detta genom uppförande av en så kallad samhällsmast, vilket gör att det kommer bli lättare att bo, verka och besöka trakterna kring Hedekas.

Satta att driva projektet är Netwest genom Thomas Björkstål, i sin roll som bredbandssamordnare i de fyra kommunerna Tanum, Munkedal, Sotenäs och Lysekil.

Som grund för projektet ligger regeringens bredbandsmål, som säger att hela Sverige ska vara uppkopplat till 2025. Och då ska man veta att bredband är mer än bara fiber – vi pratar också om mobiltäckning. Ett problem med detta mål är dock att alla platser i Sverige inte är kommersiellt gångbara, varför viss stöttning måste till från kommunerna och regionerna i dessa områden. En sådan plats är området runt Sannesjön, som ligger 3-4 km nordost om Hedekas. Utöver boende och ett antal viktiga näringar, bland annat den populära konferensanläggningen Ulkeröds Gård, är trakterna också uppskattade utflyktsmål tack vare den vackra naturen. Problemet är dock avsaknaden av täckning. Men nu ska det bli ändring på detta, om man får tro Thomas Björkstål.

– En förstudie är genomförd för att undersöka dels täckningen i sig, dels kolla av intresset från de boende och näringsidkarna, och om det finns några aktuella mobiloperatörer som känner sig manade. Så långt är det mesta positivt, berättar Thomas.

– Munkedals kommun och VGR är överens om en samfinansiering om 50 procent vardera, vad gäller själva masten och infrastrukturen. Masten i detta fall är en så kallad samhällsmast, förklarar Thomas. Med det avses en site (mastplats) i mobilnäten, som är helt eller delvis offentligt finansierade, i områden där det saknas kommersiella förutsättningar för operatörer att bygga ut sina nät – allt enligt PTS.

Nu när alla parter väl sagt ja, så sker en kommunal upphandling enligt LOU för själva hårdvaran, dvs mast, tekniknod, framdragning av el/fiber samt väg. Tänkt plats är några höjder söder om Sannesjön för att få så bra täckning som möjligt.

Thomas hoppas och tror att upphandlingsprocessen gällande underentreprenörer ska vara klar i januari och att byggnationen då kan påbörjas under våren. Därefter ska det erbjudas plats för de tre antennoperatörerna, som tillsammans representerar 18 olika mobila telefonleverantörer.

– Med masten på plats kommer vi kunna erbjuda lika goda kommunikationsmöjligheter i området som i tätorterna. Detta kommer att innebära stor kommunnytta då möjligheterna för etablering ökar. Likaså skapas bättre förutsättningar för såväl besöksnäringen som att bo och verka i området – med andra ord blir det ett lyft för hela området, avslutar en nöjd Thomas Björkstål.

Den här webbplatsen använder cookies. Dessa används för att optimera din användarupplevelse och för statistik. Genom att trycka på "Jag förstår" godkänner du till vår användning av cookies samt behandling av dina personuppgifter enligt vår personuppgiftspolicy.

Jag förstår