Nyheter

« Se alla nyheter

Reservnoder för ökad robusthet

Ett reservnodspaket är containerbaserat och består av två containrar – en 20- respektive en 10-fotscontainer vilka huserar två storlekar av reservnoder, samt mobila elverk med extra bränsletank till vardera containern. Foto: Coromatic.

Från och med årsskiftet kan Netwest tillhandahålla reservnoder och mobila kraftaggregat i två olika storlekar för alla stadsnät och fiberföreningar i Västra Götaland samt Halland. Tanken med reservnoderna är att snabbt kunna återställa vid avbrott i samhällskritiska bredbandsnät.

Stadsnätsföreningen beställde 2021 två reservnoder med mobila kraftaggregat, som placerades ut i Norrbotten och Västerbotten runt förra årsskiftet och som sedan dess har varit tillgängliga för ägare av samhällskritisk bredbandsinfrastruktur.

– Samhället är numera betydligt mer sårbart mot störningar i näten än tidigare. Allt från offentlig sektor till näringsliv är beroende av fungerande bredband för att kunna bedriva sin verksamhet. Med hjälp av den här satsningen kan landets nätägare på ett snabbare sätt återställa sin drift, vilket gör att Sveriges bredbandsnät blir betydligt mer robusta än tidigare, säger Jimmy Persson, utvecklings- och säkerhetschef på Stadsnätsföreningen och ansvarig för projektet.

De två reservnoderna finansierades med stöd av Post- och Telestyrelsen (PTS) och är en del av myndighetens så kallade robusthetsstöd som delas ut till olika projekt i syfte att öka robustheten i bland annat bredbandsnäten.

Under 2022-2023 kommer PTS, med stöd av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), att investera i ytterligare sju reservnoder, som kommer att placeras ut strategiskt så att de bidrar till att täcka hela Sveriges yta. Två av dessa reservnoder kommer Netwest att administrera.

– Vår förhoppning är att reservnoderna ska finnas på plats för rekvirering i början av december i år, säger Thomas Björkstål, Kris- och beredskapssamordnare på Netwest.

– Tanken med utrustningen är att de ska kunna användas som en tillfällig helhetslösning om en ordinarie nod eller strömförsörjningen till en nod blir utslagen på grund av exempelvis brand, oväder, sabotage eller liknande.

Reservnoderna finns i två olika storlekar. Den stora noden försörjs med ett mobilt reservkraftverk, som drivs med diesel plus batterier för att starta i gång anläggningen. Kraftverket kan driva noden i tio dagar i ett strömlöst område.

Utöver själva noderna så samordnar Netwest förfarandet kring den organisation som krävs vid installation av reservnoderna eller kraftverken.

Det vill säga transporter, grävare, tekniker och installation.

– Vi har flera lag i beredskap vid en akut situation, vilket gör att vi snabbt och smidigt kan få en ny anläggning på plats. Något som sammantaget bidrar till ett än robustare samhälle och en än robustare kommunikation, förklarar Thomas.

 

Fakta om reservnoderna

Ett reservnodspaket är containerbaserat och består av två containrar – en 20- respektive en 10-fotscontainer vilka huserar två storlekar av reservnoder, samt mobila elverk med extra bränsletank till vardera containern.

Reservnodscontainrar kan användas tillsammans eller var för sig, beroende på behov.

Reservnoder kan ersätta skadad ordinarie fast nätnod alternativt utgöra ett komplement vid behov av förstärkning eller förändring av ordinarie nod.

Reservnodspaketet är transportabelt och kan fraktas med lastbil till en installationsplats.

Reservnodscontainrarna är isolerade och utrustade med såväl värme- som kylsystem för att upprätthålla rätt inomhusklimat för kritisk nätutrustning, oavsett yttre väderförhållanden.

 

Den här webbplatsen använder cookies. Dessa används för att optimera din användarupplevelse och för statistik. Genom att trycka på "Jag förstår" godkänner du till vår användning av cookies samt behandling av dina personuppgifter enligt vår personuppgiftspolicy.

Jag förstår