Nyheter

Netwest söker leveranskoordinator

I rollen som leveranskoordinator är du spindeln i vårt nät vad det gäller leveranserna och den som har förmågan att hantera många arbetsuppgifter samtidigt. För uppdraget krävs ett stort leverantörsfokus där du arbetar både i framkant och med helhetsperspektivet och samtidigt har förmågan att växla om till de löpande uppgifterna i vardagen.

För att lyckas som leveranskoordinator har du ett tydligt affärsintresse och ett genuint driv att se våra förbindelser realiseras och levereras till våra kunder. Fokus i leveransprocessen är kvalitet och precision. Vi ser med fördel om du har kunskap om vår region och våra kunder samt en teknisk bakgrund inom kommunikationsområdet.

I rollen ansvarar du för ett nära samarbete med både kunder och infrastrukturägare / leverantörer. Du hanterar bevakningen av CESAR2, vår handelsportal, ur ett leveransperspektiv. Det gäller exempelvis att hantera klarrapporter från leverantörer och till kunder. Du ansvarar för funktionsbrevlådan Delivery, attestering av leverantörsfakturor och andra administrativa uppdrag.

Låter det intressant? Kika här för att läsa mer!

Martin reflekterar

Vi har just stängt kvartal tre för 2021 – och det är med glädje vi kan se tillbaka på ytterligare ett bra kvartal. Orderingången har varit god och ett stort antal förbindelser har levererats med hjälp av flertalet infrastrukturägare i vårt område. Netwest har även kommit långt med att koppla ihop Västgötaringen med andra klusternät och med det kan vi nu erbjuda våra kunder att nå längre. Även arbetet med bredbandsstrategin i flera kommuner har kommit i gång på ett bra sätt och vi börjar redan nu se resultat av detta arbete. Vi ser även tydligt att 5G har börjat rullas ut och det kommer att driva ett stort behov av fiberförbindelser. Nu ser vi fram emot en intensiv och spännande avslutning på 2021 tillsammans med er alla.

Vänliga hälsningar!

Martin Gedda

Sydlänk och Netwest kopplas samman – öppnar upp för helt nya affärsmöjligheter

Genom en fysisk sammankoppling mellan Västgötaringen (läs Netwest) och Sydlänk öppnas nu helt nya affärsmöjligheter upp för såväl befintliga som potentiella kunder hos Netwest och Sydlänk.

– Grymt häftigt, säger Martin Gedda, som ser en stor potential i samarbetet – och Peter Bryne, VD på Netwests systerbolag Sydlänk, instämmer.

Sammankopplingen blev verklighet genom ViaEuropa-affären, som handlade om en önskad fiberuppkoppling mellan Malmö och Göteborg (se separat artikel).

– ViaEuropa har sin driftcentral i Malmö, och genom att koppla samman Malmö med oss i Jönköping, där vi på Sydlänk finns, och vidare till Göteborg, så hänger vi nu ihop. Detta har blivit fysiskt möjligt genom att Jönköping och Ulricehamn sedan tidigare kopplat samman sitt fibernät, säger Peter Bryne.

– Vi har i det aktuella fallet fungerat som underleverantör till Netwest för att möjliggöra den specifika affären, förklarar Peter.

För enligt Peter är själva förutsättningen för ett dylikt samarbete att det finns en affär i botten och att stadsnäten är förberedda för fiber.

– Vi har nu tillsammans möjlighet att hjälpa våra kunder att koppla ihop andra orter och stadsnät över hela södra Sverige, vilket kan innebära en stor potential, som går att utveckla ytterligare, tillägger Peter.

Martin Gedda är inte sen att koppla på – och då med blicken mot norr och österut mot Karlstad och Stockholm, och med hjälp av det angränsande systerbolaget Nodena, som är ett regionalt stadsnät för bredbandstjänster bestående av Utsikt Bredband, Kumbro Stadsnät, Mittnät och Fibra.

– Tänk, vilka möjligheter som står till buds framöver genom att kunna erbjuda våra kunder en sammankoppling ändå från Malmö i syd, via Karlstad till Stockholm i norr.

Återstår att se när detta blir verklighet. Just nu är det fullt fokus på samarbetet med Sydlänk och de möjligheter som detta innebär.

Tilläggas kan att Netwest redan idag kan nå Stockholm via Sydlänk och Jönköping.

 

Bild: Sydlänk täcker större delen av södra Sverige och genom sammankopplingen får Netwest tillgång till nio stadsnät i ett.

Vänskaplig uppkoppling för hyresgästernas bästa

När ViaEuropa, på uppdrag av fastighetsbolaget Heimstaden, skulle välja samarbetspartner för en kommande regional fiberuppkoppling från Malmö till Göteborg, föll valet på Netwest.

– Ett ganska självklart val, eftersom jag gillar tanken att koppla samman stads- och regionnät för långsiktig samhällsnytta, och just på det här området fyller Netwest en viktig roll, säger Per Bengtsson, bredbandskonsult åt ViaEuropa och Heimstaden.

ViaEuropas roll är att samordna nät och leverantörer och tillhandahålla en samlad portal för beställning och administration av tjänster. Väldigt förenklat kan man beskriva verksamheten som att företaget ser till att trafiken som går via fiberkablarna fungerar.

Heimstaden å sin sida är ett av Europas ledande bostadsbolag med en vision om att förenkla kundernas liv genom omtänksamma boenden – något som man benämner Friendly Homes.

I ett nu pågående samarbetsprojekt, gällande drygt 660 lägenheter på tre olika platser i Göteborg, har parterna för avsikt att koppla samman ViaEuropas datahall i Malmö med just Göteborg. Satta att lösa uppgiften är Netwest. Avtal mellan ViaEuropa och Netwest tecknades innan sommaren och i oktober ska allt vara på plats.

Varför då Netwest?

Vi ställer frågan till Per Bengtsson, som i projektet ifråga fungerar som controller och nätägarkontakt.

– För att jag ville hitta en partner som inte bara ser till den enskilda affären, utan en partner som har ett långsiktigt perspektiv med samhällsnytta i fokus. Ett konkurrenskraftigt alternativ till de stora drakarna, helt enkelt. Att jag sedan brinner för att koppla samman de regionala näten med stadsnäten, spelade ju också in. Det är även viktigt att premiera lokala initiativ, som skapar en win-win-situation för alla parter. Och Netwest hade just den lösningen och den enkelheten, som vi var ute efter.

Den aktuella affären omfattar tre olika bostadsprojekt i Göteborgstrakten, varav två är nybyggnationer – Partille Port som består av 230 lägenheter och Nya Hovås med 180 lägenheter samt ett område i Mölndal med 250 befintliga lägenheter. Alla samlade under Heimstadens paraply.

Upplägget handlar om att effektivisera och underlätta livet för de boende – med hjälp av dubbelriktad kommunikation. Vi pratar då bland annat om TV, telefoni, internet och trygghetslarm, men även om en så kallad Boportal, som är ett system som kan liknas vid Mina sidor – fast enklare och bättre. Via Boportalen kan man som hyresgäst bland annat se sina avtal och hitta hyresavier, boka tvättstuga och göra serviceanmälan. Allt samlat på ett och samma ställe och öppet dygnet runt. Snacka om Friendly Homes!

Samhällsmast för bättre mobiltäckning – ger utökade kommunikationsmöjligheter på landsbygden

Nu är det klart med finansieringen för att skapa bättre mobiltäckning i ett område runt Sannesjön i Hedekas i Munkedals kommun. Detta genom uppförande av en så kallad samhällsmast, vilket gör att det kommer bli lättare att bo, verka och besöka trakterna kring Hedekas.

Satta att driva projektet är Netwest genom Thomas Björkstål, i sin roll som bredbandssamordnare i de fyra kommunerna Tanum, Munkedal, Sotenäs och Lysekil.

Som grund för projektet ligger regeringens bredbandsmål, som säger att hela Sverige ska vara uppkopplat till 2025. Och då ska man veta att bredband är mer än bara fiber – vi pratar också om mobiltäckning. Ett problem med detta mål är dock att alla platser i Sverige inte är kommersiellt gångbara, varför viss stöttning måste till från kommunerna och regionerna i dessa områden. En sådan plats är området runt Sannesjön, som ligger 3-4 km nordost om Hedekas. Utöver boende och ett antal viktiga näringar, bland annat den populära konferensanläggningen Ulkeröds Gård, är trakterna också uppskattade utflyktsmål tack vare den vackra naturen. Problemet är dock avsaknaden av täckning. Men nu ska det bli ändring på detta, om man får tro Thomas Björkstål.

– En förstudie är genomförd för att undersöka dels täckningen i sig, dels kolla av intresset från de boende och näringsidkarna, och om det finns några aktuella mobiloperatörer som känner sig manade. Så långt är det mesta positivt, berättar Thomas.

– Munkedals kommun och VGR är överens om en samfinansiering om 50 procent vardera, vad gäller själva masten och infrastrukturen. Masten i detta fall är en så kallad samhällsmast, förklarar Thomas. Med det avses en site (mastplats) i mobilnäten, som är helt eller delvis offentligt finansierade, i områden där det saknas kommersiella förutsättningar för operatörer att bygga ut sina nät – allt enligt PTS.

Nu när alla parter väl sagt ja, så sker en kommunal upphandling enligt LOU för själva hårdvaran, dvs mast, tekniknod, framdragning av el/fiber samt väg. Tänkt plats är några höjder söder om Sannesjön för att få så bra täckning som möjligt.

Thomas hoppas och tror att upphandlingsprocessen gällande underentreprenörer ska vara klar i januari och att byggnationen då kan påbörjas under våren. Därefter ska det erbjudas plats för de tre antennoperatörerna, som tillsammans representerar 18 olika mobila telefonleverantörer.

– Med masten på plats kommer vi kunna erbjuda lika goda kommunikationsmöjligheter i området som i tätorterna. Detta kommer att innebära stor kommunnytta då möjligheterna för etablering ökar. Likaså skapas bättre förutsättningar för såväl besöksnäringen som att bo och verka i området – med andra ord blir det ett lyft för hela området, avslutar en nöjd Thomas Björkstål.

Ett unikt landsbygdsnät för stabilare infrastruktur

I maj tilldelades Netwest uppdraget att tillsammans med ett antal fiberföreningar i kommunerna Sotenäs, Munkedal och Lysekil koppla ihop dessa till ett sammanhängande nät. Allt för att få till stånd en stabilare infrastruktur i enlighet med Regeringens bredbandsmål om att hela landet ska vara uppkopplat år 2025.

Behovet av ett robust nät med god redundans var med andra ord stort. Så kallade vita fläckar måste bort och samhällsmaster fås på plats för att få bättre mobiltäckning. En uppgift övermäktig de tre kommunerna att ordna på egen hand. I stället föddes tanken om ett samarbete. Satt att koordinera arbetet är Anders Siljeholm, IT-chef på SML-IT.

– Alla de tre kommunerna var tidigt ute med fiberföreningar, varför något egentligt stadsnät aldrig byggts upp. Våra fiberföreningar har delvis fungerar som egna öar och det har inte funnits någon direkt förbindelse dem emellan. Genom nyordning möjliggör vi också en förbindelse till våra kommunala fastigheter som är ett 100-tal till antalet, berättar Anders.

– Vi drog våra idéer med fiberföreningarna och politiken i respektive kommun, och alla var med. Saken blev ju inte sämre av att det fanns pengar att söka från Västra Götalandsregionen som svarade för 50% av investeringen medan den andra hälften belastas kommunerna.

Sagt och gjort – en upphandling i enlighet med LOU upprättades och vinnare blev Netwest med uppdraget att vara den sammanhållande länken för utbyggnaden av nätet. Tilldelningen skedde i maj 2021 och för tillfället pågår framtagningen av en prioritetslista för hur alla delprojekt ska genomföras i samverkan med de olika fiberföreningarna. Allting ska vara uppkopplat och klart lagom till årsskiftet 2022/2023.

– Jag tror att upplägget kan bli lite stilbildande för andra kommuner runt om i landet med fiberföreningar. Vi bygger ett landsbygdsnät som kompletterar stadsnätet och andra infrastrukturägare och skapar på så sätt bättre förutsättningar för mindre kommuner att bli mer attraktiva att både bosätta sig i och jobba ifrån, då vi har ett robust nät. Jag tror benhårt på det här, säger Anders.

– Genom satsningen kan vi också minska våra gemensamma klimatavtryck, vilket är helt i linje med klimatmålen i Agenda 2030, avslutar en nöjd IT-chef i Lysekil.

 

Bild: SML-projektet kopplar ihop Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner till ett sammanhängande nät.

Netwest ny spindel i nätet för den regionala kriskommunikationen

Under 2020 fick Netwest en förfrågan från Stadsnätsföreningen att svara för kriskommunikationen i Västra Götalandsregionen. Detta via Stadsnätens infrastruktursamverkansgrupp (SiSG) som är ett forum för samverkan och utbildning inom säkerhetsområdet.

Samhällets behov av kommunikation och bredbandstjänster ökar. Detta kräver en IT-infrastruktur med hög tillgänglighet och kvalité. Sveriges stadsnät står gemensamt för en stor del av den svenska fiberinfrastrukturen, vilket gör dem till en nyckelspelare i arbetet med att säkerställa hög tillgänglighet.

Då stadsnäten är en del av den samhällsviktiga infrastrukturen ökar också kraven på deras verksamheter. Och för att möta dessa krav behöver stadsnäten bedriva ett långsiktigt och systematiskt säkerhetsarbete, där övning av krisledning och krishantering ingår som viktiga grundpelare.

SiSG håller kontinuerligt en dialog med Nationella Telesamverkansgruppen, NTSG, som är ett frivilligt samarbetsforum med syfte att vid extraordinära händelser i samhället stödja återställandet av den nationella infrastrukturen för elektroniska kommunikationer. SiSG säkerställer att rätt och relevant information förmedlas gällande stadsnätens driftläge under såväl normalläge samt under kris. SiSG har också ansvar för att förmedla relevant information från NTSG till medverkande stadsnät.

Netwests roll i sammanhanget är att snabbt få ut central information till de stadsnät i regionen som frivilligt engagerat sig i samarbetet. Likaså har Netwest ansvar för att hämta ”hem” information från stadsnäten och sända denna vidare till de centrala enheterna för att ge dem en bild av läget.

– Totalt ansvarar vi för ett 35-tal olika nät, varav ca en tredjedel är med i just detta samarbete, säger Linda Höög som tillsammans med Martin Gedda och Maria Åhlvik fungerar som samordnare från Netwest sida.

Linda ser gärna att fler engagerar sig för att få till en väl utbyggd krissamordningsberedskap i regionen.
– Det finns bara fördelar med att ansluta sig för att få samhällsviktig information och därefter kunna vidta eventuella åtgärder, säger Linda.

Under 2021 kommer Netwest att intensifiera sitt arbete med att utveckla kriskommunikationsrollen och få fler aktörer med på tåget.

 

Bild: Martin Gedda med kollegor är nya som kommunikationssamordnare vid kriser i regionen.

Infrastrukturkoordinator som ny tjänst


Sedan årsskiftet finns en ny tjänst att tillgå hos Netwest – infrastrukturkoordinator.
Perfekt för den lilla kommunen som inte har kapacitet att lösa detta på egen hand.

– Varje kommun ska egentligen ha en bredbandssamordnare/infrastrukturkoordinator som ska se över kommunens behov för att uppfylla regeringens bredbandsstrategi från 2020 om att hela Sverige ska vara uppkopplat 2025. Samordnaren ska även vara en speaking partner till den regionala bredbandssamordnaren, säger Martin Gedda.

Vissa kommuner, som inte har kapacitet för detta, har ställt förfrågan till Netwest om de på avrop kan svara för denna tjänst.

– Vid närmare eftertanke så lät det som hand i handske för oss, och just nu kör vi en pilot i Munkedal, där steg ett handlar om att ta fram en bredbandsstrategi för att öka täckningen, förklarar Martin.

– För oss i en liten kommun som Munkedal är det perfekt att ha en tekniskt kunnig och driven samarbetspartner som kan erbjuda en palett med funktioner att välja på i dessa frågor, och som vi sedan kan avropa vid behov, säger Clas Hedlund, näringslivsutvecklare på Munkedals kommun.

Om pilotprojektet faller väl ut, så har Netwest som ambition att utveckla tjänsten och erbjuda den till fler kommuner i regionen.

 

Bild: Clas Hedlund, näringslivsutvecklare på Munkedals kommun.

Ett positivt år att lägga till handlingarna

I slutet av maj avhölls Netwest Sweden ABs årsstämma för det senaste verksamhetsåret. Företagets VD Martin Gedda var föredragande och han pekade på ett mycket händelserikt år och lovade ett minst lika spännande år 2021, då mycket av det som ”planterades” under 2020 kommer att kunna bära frukt innevarande år.

– Det är glädjande att Netwest omsättning har tagit en sådan fart under 2020 – och detta trots en pågående pandemi. Och vi ser en fortsatt positiv utveckling 2021, i linje med de mål som ägarna har för bolaget, säger Ulrika Bokeberg, ordförande i styrelsen.

Utöver en hel del formalia, som godkändes och klubbades i total enighet, lyfte Martin fram ett antal spännande projekt som Netwest varit inblandade i under 2020.

– Först och främst kan vi ju konstatera att det varit ett annorlunda år på många sätt, då covid-19 påverkat oss alla. Vi har fått hitta nya arbetssätt och nya rutiner, men trots detta kan vi peka på all-time-high när det kommer till order och leverans, säger Martin.

Vad gäller påbörjade projekt pekar Martin bland annat på ett intressant upplägg för att knyta samman ett antal fiberföreningar i kommunerna Sotenäs, Munkedal och Lysekil till en fungerande enhet (se separat artikel), då dessa kommuner inte har några egna stadsnät.

– Vi har också lanserat en ny tjänst som vi kallar Bredbandskoordinator, där vi hjälper lite mindre kommuner att ta fram och driva en bredbandsstrategi i enlighet med regeringens nationella bredbandsmål. Likaså har vi blivit engagerade av Stadsnätsföreningen att fungera som krissamordnare i Västra Götalandsregionen, vilket tyder på att vi har hög trovärdighet.

Martin lyfter även fram arbetet med att stödja utbyggnaden av 5G-nätet och ett antal större affärer, som man hoppas ro i hamn under 2021.

I styrelsen blev det nyval på två poster genom att Pia Brühl Hjort (Trollhättans Energi AB) och Hans Andreasson (Öckerö Fastighets AB) tog plats. Därmed tackade Ann-Charlotte Järnström och Hans Larsson-Ljungblad för sig.

– Jag vill ta tillfället i akt att såsom ordförande tacka Martin Gedda och hans personal för ett fantastiskt arbete under 2020 och samtidigt passa på att framföra mitt tack till samtliga i styrelsen för ett stort engagemang, säger Ulrika Bokeberg.

 

Netwests styrelse för 2021/2022

Ordinarie ledamöter
Ulrika Bokeberg (ordförande), Västra Götalandsregionen
David Björklund, Vinnergi AB
Göran Wallo, Konsult
Peter Bryne, Telekonsult
Sofia Söder, Göteborg Energi/GothNet AB
Pia Brühl Hjort, Trollhättans Energi AB
Hans Andreasson, Öckerö Fastighets AB

Suppleanter
Michael Johansson, Lysekils kommun
Mattias Andersson, Tidaholms Energi AB
Albin Främgård, Bosnet AB

 

Bild: Ulrika Bokeberg, ordförande i Netwest styrelse.

 

 

 

 

Edisa stärker upp på ekonomisidan

I detta nummer av vårt nyhetsbrev säger vi välkommen till Edisa Kahrimanovic som började hos oss den 8 mars i år. Edisa är anställd som ekonom, vilket gör att vi får än bättre struktur och kontroll inhouse. Här får du lära känna Edisa lite närmare.

Vem är Edisa Kahrimanovic?
– Jag är en helt vanlig tjej på 35 år, som bor i Alingsås tillsammans med min man och våra två barn, 8 och 11 år.

Hur kom du i kontakt med Netwest?
– Jag fick ett tips från en gammal kollega som sa att Netwest sökte en ekonomiansvarig. Jag tog kontakt med Martin och på den vägen är det.

Vad visste du om Netwest innan?
– Egentligen ingenting. Det var en helt ny bransch för mig, men det lät spännande och då jag gillar utmaningar så var det inget att tveka på. Till saken hör att jag tidigare jobbade i samma trappuppgång som Netwest ligger.

På vilket företag då?
– Redovisningsbyrån Aspis (tidigare PWC, reds anm.) där jag verkat som redovisningskonsult i sex år innan.

Vad var det som lockade med Netwest?
– Utöver utmaningen och att de verkar i en spännande bransch, så gillar jag deras driv, deras målbild och den framtida resan tillsammans.

Vad kan du bidra med?
– Kanske ett mer strukturerat ekonomiskt tänk med tydligare rutiner som gör att vi får bättre kontroll och blir mer snabbfotade i våra affärer.

Hur trivs du?
– Jättebra. Det är ett härligt gäng och jag lär mig nya saker hela tiden, vilket är fantastiskt kul.

Vad gör du när du inte jobbar?
– Jag gillar att vara ute i naturen och att cykla mountainbike. Likaså att umgås med familj och vänner samt att resa, när man nu får göra det…

Välkommen till Netwest och lycka till!
– Tackar!

 

Bild: Edisa Kahrimanovic är ny på Netwest där hon ska jobba med ekonomi på deltid.

Den här webbplatsen använder cookies. Dessa används för att optimera din användarupplevelse och för statistik. Genom att trycka på "Jag förstår" godkänner du till vår användning av cookies samt behandling av dina personuppgifter enligt vår personuppgiftspolicy.

Jag förstår