Nyheter

« Se alla nyheter

Netwest ny spindel i nätet för den regionala kriskommunikationen

Under 2020 fick Netwest en förfrågan från Stadsnätsföreningen att svara för kriskommunikationen i Västra Götalandsregionen. Detta via Stadsnätens infrastruktursamverkansgrupp (SiSG) som är ett forum för samverkan och utbildning inom säkerhetsområdet.

Samhällets behov av kommunikation och bredbandstjänster ökar. Detta kräver en IT-infrastruktur med hög tillgänglighet och kvalité. Sveriges stadsnät står gemensamt för en stor del av den svenska fiberinfrastrukturen, vilket gör dem till en nyckelspelare i arbetet med att säkerställa hög tillgänglighet.

Då stadsnäten är en del av den samhällsviktiga infrastrukturen ökar också kraven på deras verksamheter. Och för att möta dessa krav behöver stadsnäten bedriva ett långsiktigt och systematiskt säkerhetsarbete, där övning av krisledning och krishantering ingår som viktiga grundpelare.

SiSG håller kontinuerligt en dialog med Nationella Telesamverkansgruppen, NTSG, som är ett frivilligt samarbetsforum med syfte att vid extraordinära händelser i samhället stödja återställandet av den nationella infrastrukturen för elektroniska kommunikationer. SiSG säkerställer att rätt och relevant information förmedlas gällande stadsnätens driftläge under såväl normalläge samt under kris. SiSG har också ansvar för att förmedla relevant information från NTSG till medverkande stadsnät.

Netwests roll i sammanhanget är att snabbt få ut central information till de stadsnät i regionen som frivilligt engagerat sig i samarbetet. Likaså har Netwest ansvar för att hämta ”hem” information från stadsnäten och sända denna vidare till de centrala enheterna för att ge dem en bild av läget.

– Totalt ansvarar vi för ett 35-tal olika nät, varav ca en tredjedel är med i just detta samarbete, säger Linda Höög som tillsammans med Martin Gedda och Maria Åhlvik fungerar som samordnare från Netwest sida.

Linda ser gärna att fler engagerar sig för att få till en väl utbyggd krissamordningsberedskap i regionen.
– Det finns bara fördelar med att ansluta sig för att få samhällsviktig information och därefter kunna vidta eventuella åtgärder, säger Linda.

Under 2021 kommer Netwest att intensifiera sitt arbete med att utveckla kriskommunikationsrollen och få fler aktörer med på tåget.

 

Bild: Martin Gedda med kollegor är nya som kommunikationssamordnare vid kriser i regionen.

Den här webbplatsen använder cookies. Dessa används för att optimera din användarupplevelse och för statistik. Genom att trycka på "Jag förstår" godkänner du till vår användning av cookies samt behandling av dina personuppgifter enligt vår personuppgiftspolicy.

Jag förstår