MOTSTÅNDSKRAFT OCH UTHÅLLIGHET

 

Vårt uppdrag

Stadsnätsföreningens uppdrag innebär i korthet att PTS tilldelar, och kommer att ytterligare tilldela, Stadsnätsföreningen medel, som sedan ska fördelas ut till stadsnäten. Netwest, som klusteransvariga, har till uppgift att samordna detta i det som kallas för Civilområde Väst.

Stadsnäten får i sin tur nyttja medlen för att bekosta inköp av beredskapsmateriel från utvalda ramavtalsleverantörer. Utöver tillgång till materiel kommer stadsnäten att erbjudas utbildning och även att bli en del i stadsnätens samverkansgrupp, SiSG.
Uppdraget berör alla stadsnät och löper under minst 10 år. En förvaltningsorganisation byggs upp under 2023, och de första beställningarna av beredskapsmateriel till stadsnät har redan levererats.

Tre nyckelfaktorer

• Tillgång till materiel
• Kunskap och kompetens
• Samverkan med andra

Stadsnäten kommer till exempel att få ta del av svetsar för att laga fiber samt felsökningskit för att identifiera avbrott, mobila reservelverk och mobila bränsletankar.

Det förändrade säkerhetspolitiska läget gör att det finns ett behov av att skyndsamt få ut beredskapsmateriel och genomföra utbildningar.

Som en del av uppdraget Motståndskraft och Uthållighet (MoU) kommer alla stadsnät att erbjudas materiel, utbildning och deltagande i SiSG under 2023.

Netwests ansvar i kedjan är:
1/ att samla in intresse för utbildningar
2/ att lagerhålla och fördelar materiel.

REGIONALA BEREDSKAPSSAMORDNARE

Som en del av Stadsnätsföreningens uppdrag Motståndskraft och uthållighet (MoU) pågår ett arbete med att bygga upp en förvaltningsorganisation, som syftar till att öka beredskapsförmågan hos stadsnäten.

Förvaltningsorganisationen är centralt placerad och kommer att utgöra en del av Stadsnätsföreningens kansli. Den centrala förvaltningsorganisationen kommer också att kompletteras med regionalt placerade beredskapssamordnare runt om i landet via resurser hos föreningens stadsnätsmedlemmar.

De regionala resurspersonerna, som har titeln regional beredskapssamordnare, ska bland annat fungera som ett stöd till stadsnäten inom sitt geografiska område i hanteringen av det beredskapsmateriel, som mottagits inom ramen för MoU, samt stödja stadsnäten i att stegvis bygga upp personella beredskapsresurser.

De regionala beredskapssamordnarna koordineras av Stadsnätsföreningens nationella beredskapssamordnare.

UTBILDNINGAR

Under hösten öppnar de första utbildningarna upp och det går att skicka in intresseanmälningar redan nu – och mer information är på gång. Det gäller i första hand den ”allmänna grundutbildningen” som är till för alla inom organisationen, men också mer specifika utbildningar såsom till beredskapssvetsare.

MATERIEL/UTRUSTNING

Vi har fördelat svetsar, reservbränsletankar, mätutrustning och felsökningskit och har fortfarande en del på lager.
För mer information om såväl utbildningar som materiel och utrustning går det bra att kontakta Jesper Hagman enligt nedan:

jesper.hagman@netwest.se
Tel dir: +46 10 211 70 06
Mobil: +46 76 637 73 09

Den här webbplatsen använder cookies. Dessa används för att optimera din användarupplevelse och för statistik. Genom att trycka på "Jag förstår" godkänner du till vår användning av cookies samt behandling av dina personuppgifter enligt vår personuppgiftspolicy.

Jag förstår