Nyheter

« Se alla nyheter

Lyckad samverkansträff – som gav mersmak

I mitten av januari samlades 55 personer från 25 kommuner på Estrad Alingsås för en samverkansträff i Netwests regi. Under några intensiva timmar fick sig deltagarna en massa fibernyttigt till livs.

Träffen skedde på initiativ av Netwest och som moderator agerade Mats Devert i sin roll som ”stadsnätsmänniska”. Mats gav en historisk återblick från tidigt 2000-tal via Västgötaringen, Västlänk och sedermera Netwests grundande 2015. Martin Gedda, nuvarande VD Netwest, tog vid och gav en djuplodande bild av företagets utveckling fram till idag. Totalt omfattar Netwest numera 60 infrastrukturägare, 2000 förbindelser, ett totalt ordervärde av drygt 200 MSEK och en genomsnittlig avtalstid om 68,3 månader. Martin kunde också konstatera att Netwest under 2022 kunde redovisa svarta siffror för första gången i företagets historia och det med en stadig tillväxt. Västgöraringen består idag av 20 noder, och det finns en sammankoppling med Sydlänk och ett nära samarbete med övriga kluster i Sverige.

Martin pratade också om att Netwest har verksamheter inom fyra tydliga områden: fiberaffären, krissamordning, infrastruktur och att verka som bredbandskoordinator.
Thomas Björkstål, såsom digital infrastrukturkoordinator, tog vid och redogjorde för det så kallade SML-projektet, som innefattar kommunerna Sotenäs, Munkedal och Lysekil, samt VG-regionen och dess lyckade utgång. Kortfattat kan sägas att projektet syftat till att koppla samman fiberföreningarna i området (15 st) och de kommunala näten för att därmed ge ökad robusthet, täcka in vita fläckar och ge möjlighet till utökad mobiltäckning samt att ge kommunernas verksamheter ett stabilt verksamhetsnät.

Därefter äntrade Jesper Hagman scenen för att prata beredskapssamordning – och detta i sin roll som Säkerhetsskyddschef och Leveranskoordinator på Netwest. Jesper betonade vikten av samverkan för krishantering såväl lokalt som nationellt. Han beskrev också ett nytt uppdrag: Projekt motståndskraft och uthållighet (MoU), vars syfte är att öka motståndskraften och uthålligheten i den svenska telekominfrastrukturen genom säkerställande av materiel, tydliga strukturer och ökad tillgänglighet av personalresurser och materiel i händelse av kris.

Avslutningsvis pratade Per Bengtsson, CFO Via Europa, om just Via Europas utveckling och pågående arbete, innan Mats Devert och Martin Gedda avrundade det hela som för övrigt inleddes med en lunch.

Den efterföljande utvärderingen gav samverkansträffen ett mycket högt betyg, varför det redan nu är inplanerat en ny dylik träff den 24 augusti med preliminär plats i Alingsås. Mer information om detta kommer senare.

Den här webbplatsen använder cookies. Dessa används för att optimera din användarupplevelse och för statistik. Genom att trycka på "Jag förstår" godkänner du till vår användning av cookies samt behandling av dina personuppgifter enligt vår personuppgiftspolicy.

Jag förstår