Nyheter

« Se alla nyheter

Omvärldshot förhöjer beredskapsnivån

På grund av en förhöjd terrorhotsnivå har PTS nyligen utfärdat en höjd beredskapsnivå – inte minst vad gäller alla reservnoder. Hoten består även av ökade vattenflöden, väder och vind. Då Netwest, såsom klusteransvariga i Västra Götaland och Halland inom Stadsnätens infrastruktursamverkansgrupp (SISG), har på sitt bord att ansvara för beredskapssamordningen, har en rad åtgärder vidtagits under senare tid.

– Som klusteransvariga är vi en del i Sveriges civilförsvar och samordnar därmed de beredskapsmaterial, som tilldelats SSNf. I samordningen ingår att sätta upp en organisation i form av bland annat klusterledning, arbetsledare, fibertekniker, väktare, transporter och lagerutrymmen samt utbildningar, berättar Jesper Hagman, MoU-ansvarig på Netwest.

Under sommaren och i början av hösten har tio utvalda stadsnät blivit tilldelade olika former av material såsom svetsar, felsökningsutrustning, OTDR-utrustning samt bränsletankar. De aktuella stadsnäten är utvalda efter en viss prioritetsordning sett till geografi, storlek och strategi.

– Mer material är på gång nästa år och finns det intresse av material, så går det bra att höra av sig direkt till mig för en prioritetsanalys, säger Jesper.
– Rör det sig om en fiberförening vänder man sig i första hand till sitt närmaste stadsnät, förtydligar Jesper och tillägger, att det råder en förhöjd säkerhetsnivå på grund av en högre terrornivå när det gäller reservnoder.

Jesper vill också slå ett slag för kommande utbildningsinsatser för nätägare och deras personal.
– Hela sektorn behöver öka sin kunskap om hur näten kan upprätthållas även vid oväntade händelser och kriser. Ansvaret för att upprätthålla sitt nät vilar på det enskilda stadsnätet och därför är det avgörande, att förmågan också finns inom den egna organisationen.
– Då beredskapsmaterialet är utspritt i regionen, är det viktigt att all berörd personal genomgår utbildningen, så att kunskapen är densamma runt om. Stadsnätens medarbetare ska ha rätt kompetens för att kunna upprätthålla sin verksamhet också vid kris. Det är helt avgörande för att höja beredskapen bland Sveriges stadsnät.

I samarbete med bland annat Sobona och Edugrade, PTS, MSB, Röda Korset och Rejlers har därför en rad beredskapsutbildningar tagits fram. Såsom exempel på utbildningar nämner Jesper Hagman bland annat följande:
• Allmän beredskapsutbildning för nätägare och dess personal.
• Kompetensbevis för akut lagning genom svets och mätning av optokabel.
• Kompetensbevis för hantering av mobila reservelaggregat 6-50 kVA.
• Kompetensbevis för hantering av containerbaserade reservelaggregat för fast inkoppling (>250 kVA).
• Kompetensbevis för akut lagning av optokabel med hjälp av fibervagn.
• Kompetensbevis för hantering av mobil drivmedelstankstation.

– Alla de som deltar i, och klarar, utbildningarna får ett kompetensbevis, som är baserat på ett samarbete mellan Stadsnätsföreningen, PTS och arbetsmarknadens parter.

Utbildningarna kommer att följas upp under efterföljande år, och grundläggande utbildningar kommer fortsätta att finnas tillgängliga för nyanställda, säger Jesper.

Tanken var att viss utbildning skulle dra igång under hösten, men då det varit svårigheter att hitta rätt portal, har detta skjutits något på framtiden. En pilotgrupp ska testa och utvärdera portalen och upplägget, innan det rullas ut på bred front.
– Tanken är att det så småningom ska finnas en ”laguppställning” med namn i händelse av en kris, avslutar Jesper och uppmanar till kontakt för dem som vill veta mer.

Tilläggas kan att det i slutet av september genomfördes ett kommunikationstest i form av en responsövning där Netwest kartlade kontaktvägarna för ”MoU-relaterade ärenden” inom regionen. Responsen var mycket god!

Den här webbplatsen använder cookies. Dessa används för att optimera din användarupplevelse och för statistik. Genom att trycka på "Jag förstår" godkänner du till vår användning av cookies samt behandling av dina personuppgifter enligt vår personuppgiftspolicy.

Jag förstår