Nyheter

« Se alla nyheter

Ett unikt landsbygdsnät för stabilare infrastruktur

I maj tilldelades Netwest uppdraget att tillsammans med ett antal fiberföreningar i kommunerna Sotenäs, Munkedal och Lysekil koppla ihop dessa till ett sammanhängande nät. Allt för att få till stånd en stabilare infrastruktur i enlighet med Regeringens bredbandsmål om att hela landet ska vara uppkopplat år 2025.

Behovet av ett robust nät med god redundans var med andra ord stort. Så kallade vita fläckar måste bort och samhällsmaster fås på plats för att få bättre mobiltäckning. En uppgift övermäktig de tre kommunerna att ordna på egen hand. I stället föddes tanken om ett samarbete. Satt att koordinera arbetet är Anders Siljeholm, IT-chef på SML-IT.

– Alla de tre kommunerna var tidigt ute med fiberföreningar, varför något egentligt stadsnät aldrig byggts upp. Våra fiberföreningar har delvis fungerar som egna öar och det har inte funnits någon direkt förbindelse dem emellan. Genom nyordning möjliggör vi också en förbindelse till våra kommunala fastigheter som är ett 100-tal till antalet, berättar Anders.

– Vi drog våra idéer med fiberföreningarna och politiken i respektive kommun, och alla var med. Saken blev ju inte sämre av att det fanns pengar att söka från Västra Götalandsregionen som svarade för 50% av investeringen medan den andra hälften belastas kommunerna.

Sagt och gjort – en upphandling i enlighet med LOU upprättades och vinnare blev Netwest med uppdraget att vara den sammanhållande länken för utbyggnaden av nätet. Tilldelningen skedde i maj 2021 och för tillfället pågår framtagningen av en prioritetslista för hur alla delprojekt ska genomföras i samverkan med de olika fiberföreningarna. Allting ska vara uppkopplat och klart lagom till årsskiftet 2022/2023.

– Jag tror att upplägget kan bli lite stilbildande för andra kommuner runt om i landet med fiberföreningar. Vi bygger ett landsbygdsnät som kompletterar stadsnätet och andra infrastrukturägare och skapar på så sätt bättre förutsättningar för mindre kommuner att bli mer attraktiva att både bosätta sig i och jobba ifrån, då vi har ett robust nät. Jag tror benhårt på det här, säger Anders.

– Genom satsningen kan vi också minska våra gemensamma klimatavtryck, vilket är helt i linje med klimatmålen i Agenda 2030, avslutar en nöjd IT-chef i Lysekil.

 

Bild: SML-projektet kopplar ihop Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner till ett sammanhängande nät.

Den här webbplatsen använder cookies. Dessa används för att optimera din användarupplevelse och för statistik. Genom att trycka på "Jag förstår" godkänner du till vår användning av cookies samt behandling av dina personuppgifter enligt vår personuppgiftspolicy.

Jag förstår