Nyheter

« Se alla nyheter

Dags för nästa fas i bolagets utveckling – tydligare ägardirektiv och fler samråd

Fem år har gått sedan Netwest, på initiativ av Västra Götalandsregionen, bildades och för tillfället pågår en översyn för att ta nästa steg i bolagets utveckling. Inte minst för att öka ägarengagemanget och på sikt få in fler delägare. Ett uppdrag som leds av Agneta Mårdsjö såsom strateg och sakkunnig på koncernkontoret hos VGR.

Idag är Netwest samägt av Västra Götalandsregionen och 28 kommuner och kommunala bolag i regionen. VGR äger 34% medan resterande 66% är fördelade på de övriga 28 ägarna. För att få in ännu mer ”kraft” i bolaget önskar Västra Götalandsregionen nu att fler kommuner i regionen ansluter sig – betänk att regionen består av totalt 49 kommuner. VGR kommer dock alltid att äga 34%.

– Efter fem års hårt och framgångsrikt arbete är det dags att alla vi delägare ställer oss huvudfrågan Vad vill vi med bolaget framåt?, säger Agneta Mårdsjö.

Med anledning av detta engagerades Thomas Jungbeck, tidigare direktör för VästKom (som är de västsvenska kommunalförbundens samorganisation) för att såsom fristående konsult intervjua ett antal delägare om deras syn på Netwest och framtiden för bolaget. En rapport presenterades för styrelsen i februari 2020 och på ägarsamrådet i juni samma år. Utredningen landade i ett antal förslag där bland annat framtagandet av ett ägardirektiv var ett av dem. Likaså diskuterades fler samråd för att öka engagemanget från ägarhåll.

– En slutsats från undersökningen var också att målet bör vara att få med alla kommuner som delägare och få kommunledningarna att bli mer engagerade. Idag ”ägs” allt som oftast frågan av kommunernas energi- och/eller bostadsbolag, förklarar Agneta och tillägger:

– Just därför är bättre kommunikation en nyckelfaktor i sammanhanget.

Med anledning av ovanstående tillsattes en arbetsgrupp med uppgiften att ta fram förslag till nya ägardirektiv. Ett förslag som presenterades vid ett samråd i november för att därefter gå ut på en remissrunda runt årsskiftet.

– Nu ska vi ha ett nytt beslutssamråd i mars igen för att spika de sista detaljerna i de nya ägardirektiven, innan respektive kommun och vi inom VGR ska kunna ta ett formellt beslut.

Vad gäller nya ägare så finns det enligt Agneta kommuner som redan visat ett genuint intresse för att ansluta sig till Netwest, varför denna process är ständigt pågående.

– Vi märker att Netwests fina jobb har gett resultat och det är glädjande att fler kommuner nu vill haka på. Alla har nog insett vikten av en ökad digitalisering och välfärdstjänster kopplade till detta. Inte minst pandemin har väl visat hur vi kan tackla en sådan situation genom fler digitala möten och möjligheten att jobba hemifrån. Vi hoppas också kunna bidra till en bättre utveckling ute på landsbygden och få fler fristående bredbandsföreningar att inse värdet av en god infrastruktur för framtida överlevnad, avslutar Agneta Mårdsjö.

 

 

 

 

Den här webbplatsen använder cookies. Dessa används för att optimera din användarupplevelse och för statistik. Genom att trycka på "Jag förstår" godkänner du till vår användning av cookies samt behandling av dina personuppgifter enligt vår personuppgiftspolicy.

Jag förstår