Okategoriserade

En informativ samverkansträff

Den 24 augusti kallade Netwest till en ny samverkansträff med alla samarbetspartners. Totalt hörsammade ett 50-tal gäster inbjudan och det blev en intensiv och givande eftermiddag på Grand Hotel i Alingsås.

På agendan stod bland annat information från Tomas Kadura och Mats Ferm från Tele2 på temat ”Tele2 – vart är vi på väg?” Näst på tur var Nodenas VD Helena Solver, som presenterade Nodenas verksamhet Jesper Hagman tog därefter vid för att prata om Motståndskraft och Uthållighet. För tillfället håller material på att fördelas ut till stadsnäten och det är en rad utbildningsinsatser på gång. Till detta kan adderas fältövningar för specifika yrkesgrupper.

Under rubriken ”Vad har hänt sedan sist?” redogjorde Martin Gedda sedan för såväl en ökad omsättning (upp 25% på helåret) som ett stigande ordervärde till ca 62 MSEK för de första 7 månaderna, till infrastrukturägarna, vilket är 49% upp. Likaså har antalet beställda förbindelser av infrustrukturägarna ökat till 362 st, vilket är ett plus på 38% för de först 7 månaderna. Såsom pågående projekt lyfte representanter från Netwest bland annat fram en samhällsmast i Hedekas, en ökad redundant förbindelse mellan Lysekil och Kungshamn samt en omfattande sammankoppling i Orust kommun.

Eftermiddagen avrundades med ett flertal intressanta diskussioner kring samverkan och tjänsteerbjudandet under frågeställningarna Vad kan vi samverka mer kring, Vilka nya områden/tjänster vill vi samverka kring och Vilken roll vill ni att Netwest tar/inte tar i de olika samverkansområdena. Därmed var en lång och intensiv eftermiddag till ända och det flaggades redan nu för nästa träff, som är inplanerad till den 18 januari 2024.

Netwest söker säljkoordinator

Netwest arbetar med en hållbar och framtidssäkrad bredbandsutveckling. Med ett långsiktigt ägande i grunden fokuserar företaget på lösningar som håller över tid – Netwest skall vara det självklara, oberoende valet för fiberbaserade tjänster. Nu söker vi dig som vill vara med och utveckla deras verksamhet till nästa nivå. Är du en affärsmässig person med en bakgrund inom administration? Då kan detta vara tjänsten för dig, välkommen in med din ansökan! Klicka på länken och läs mer.

Säljkoordinator till Netwest Sweden AB | Academic Work

Reservnoder för ökad robusthet

Ett reservnodspaket är containerbaserat och består av två containrar – en 20- respektive en 10-fotscontainer vilka huserar två storlekar av reservnoder, samt mobila elverk med extra bränsletank till vardera containern. Foto: Coromatic.

Från och med årsskiftet kan Netwest tillhandahålla reservnoder och mobila kraftaggregat i två olika storlekar för alla stadsnät och fiberföreningar i Västra Götaland samt Halland. Tanken med reservnoderna är att snabbt kunna återställa vid avbrott i samhällskritiska bredbandsnät.

Stadsnätsföreningen beställde 2021 två reservnoder med mobila kraftaggregat, som placerades ut i Norrbotten och Västerbotten runt förra årsskiftet och som sedan dess har varit tillgängliga för ägare av samhällskritisk bredbandsinfrastruktur.

– Samhället är numera betydligt mer sårbart mot störningar i näten än tidigare. Allt från offentlig sektor till näringsliv är beroende av fungerande bredband för att kunna bedriva sin verksamhet. Med hjälp av den här satsningen kan landets nätägare på ett snabbare sätt återställa sin drift, vilket gör att Sveriges bredbandsnät blir betydligt mer robusta än tidigare, säger Jimmy Persson, utvecklings- och säkerhetschef på Stadsnätsföreningen och ansvarig för projektet.

De två reservnoderna finansierades med stöd av Post- och Telestyrelsen (PTS) och är en del av myndighetens så kallade robusthetsstöd som delas ut till olika projekt i syfte att öka robustheten i bland annat bredbandsnäten.

Under 2022-2023 kommer PTS, med stöd av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), att investera i ytterligare sju reservnoder, som kommer att placeras ut strategiskt så att de bidrar till att täcka hela Sveriges yta. Två av dessa reservnoder kommer Netwest att administrera.

– Vår förhoppning är att reservnoderna ska finnas på plats för rekvirering i början av december i år, säger Thomas Björkstål, Kris- och beredskapssamordnare på Netwest.

– Tanken med utrustningen är att de ska kunna användas som en tillfällig helhetslösning om en ordinarie nod eller strömförsörjningen till en nod blir utslagen på grund av exempelvis brand, oväder, sabotage eller liknande.

Reservnoderna finns i två olika storlekar. Den stora noden försörjs med ett mobilt reservkraftverk, som drivs med diesel plus batterier för att starta i gång anläggningen. Kraftverket kan driva noden i tio dagar i ett strömlöst område.

Utöver själva noderna så samordnar Netwest förfarandet kring den organisation som krävs vid installation av reservnoderna eller kraftverken.

Det vill säga transporter, grävare, tekniker och installation.

– Vi har flera lag i beredskap vid en akut situation, vilket gör att vi snabbt och smidigt kan få en ny anläggning på plats. Något som sammantaget bidrar till ett än robustare samhälle och en än robustare kommunikation, förklarar Thomas.

 

Fakta om reservnoderna

Ett reservnodspaket är containerbaserat och består av två containrar – en 20- respektive en 10-fotscontainer vilka huserar två storlekar av reservnoder, samt mobila elverk med extra bränsletank till vardera containern.

Reservnodscontainrar kan användas tillsammans eller var för sig, beroende på behov.

Reservnoder kan ersätta skadad ordinarie fast nätnod alternativt utgöra ett komplement vid behov av förstärkning eller förändring av ordinarie nod.

Reservnodspaketet är transportabelt och kan fraktas med lastbil till en installationsplats.

Reservnodscontainrarna är isolerade och utrustade med såväl värme- som kylsystem för att upprätthålla rätt inomhusklimat för kritisk nätutrustning, oavsett yttre väderförhållanden.

 

Ökad dialog och utbyte genom partnerträff

I november blir det en träff för alla samarbetspartners i Alingsås.

Vi på Netwest har som ambition att någon gång under november månad bjuda in alla våra samarbetspartners till en träff för att informera och utbyta erfarenheter inför framtiden. Vi hoppas att du vill komma…

Snart sju år har gått sedan starten och mycket vatten har runnit under broarna sedan dess. Nu är det dags att stanna upp och reflektera: Vad är gjort så här långt? Var är vi? Vad gör vi härnäst? Och inte minst hur upplever ni vad vi har gjort?

– Vi vill förstärka och utveckla relationerna med alla våra samarbetspartners, säger Martin Gedda, som fått i uppdrag av sin styrelse att driva frågan.

Samarbetspartners i dessa sammanhang är ägarna, fiberföreningar (representerade av Västfiber) och alla stadsnät som det idag finns någon form av samverkan med.

– Sedan i somras har vi haft Mats Devert ute bland några av er för att lyssna av vad som varit bra, mindre bra och vad som kan utvecklas. En sak som kom upp var just att få mer löpande information och att bli mer involverad för att kunna bidra till en fortsatt god utveckling för alla. Därav detta initiativ, säger Martin.

Tanken är en eftermiddagsträff med tillhörande middag i Alingsås. Mer information kommer inom kort. Vi ser fram emot att träffas i mysiga Alingsås längre fram i höst.

Välkomna!

Bättre bredband målet i gemensamt projekt

Så löd rubriken när Netwest uppmärksammades i tidningen Bohuslänningen nyligen. Artikeln berör Netwests arbete med att koppla samman 15 separata bredbandsföreningar i Lysekil, Sotenäs och Munkedal till ett gemensamt landsbygdsnätverk. Något som kan bli stilbildande för hela landet enligt IT-chefen Anders Siljeholm.

Läs hela artikeln här!

Netwest söker leveranskoordinator

I rollen som leveranskoordinator är du spindeln i vårt nät vad det gäller leveranserna och den som har förmågan att hantera många arbetsuppgifter samtidigt. För uppdraget krävs ett stort leverantörsfokus där du arbetar både i framkant och med helhetsperspektivet och samtidigt har förmågan att växla om till de löpande uppgifterna i vardagen.

För att lyckas som leveranskoordinator har du ett tydligt affärsintresse och ett genuint driv att se våra förbindelser realiseras och levereras till våra kunder. Fokus i leveransprocessen är kvalitet och precision. Vi ser med fördel om du har kunskap om vår region och våra kunder samt en teknisk bakgrund inom kommunikationsområdet.

I rollen ansvarar du för ett nära samarbete med både kunder och infrastrukturägare / leverantörer. Du hanterar bevakningen av CESAR2, vår handelsportal, ur ett leveransperspektiv. Det gäller exempelvis att hantera klarrapporter från leverantörer och till kunder. Du ansvarar för funktionsbrevlådan Delivery, attestering av leverantörsfakturor och andra administrativa uppdrag.

Låter det intressant? Kika här för att läsa mer!

Driftstörning Transmission Göteborg – Kungälv

Klarrapport 09:41
Driftstörning avhjälpt. Nätet är återställt till normal drift.


Uppdatering 09:12 
Felet ligger hos underleverantör.
Tekniker är på väg ut för att felsöka.
Vi återkommer med uppdaterad status.


Vi har för närvarande en driftstörning som berör vår transmission mellan Göteborg och Kungälv.

Vi arbetar aktivt med att avhjälpa detta så snart som möjligt.
Vi beklagar det olägenheter detta medför.

Vi återkommer med uppdaterad status.

Den här webbplatsen använder cookies. Dessa används för att optimera din användarupplevelse och för statistik. Genom att trycka på "Jag förstår" godkänner du till vår användning av cookies samt behandling av dina personuppgifter enligt vår personuppgiftspolicy.

Jag förstår