Nyheter

Ett omtumlande år – men fortsatt bra drag på marknaden

2020 var ett omtumlande år på många plan. Naturligtvis påverkade pandemin oss mycket, men i det stora hela har vi på Netwest klarat oss bra än så länge.

Bolaget har på ett spännande sätt utvecklats på flera olika områden. Vi har haft möjligheten att utöka våra affärer med flera olika kunder, både små och stora, men även med olika typer av nya uppdrag. Bland annat har vi hjälpt flera kyrkor att livesända sina adventsgudstjänster via bra fiberanslutningar. Likaså har vi tagit det regionala samordningsansvaret för samtliga stadsnät i regionen och koordinerat informationsflödet till den nationella krisinformationsfunktionen vid en eventuell krissituation.

Vi känner att det finns ett ordentligt drag på marknaden för robusta kommunikationstjänster, där Netwest börjar bli en naturlig part att samarbeta med i Västsverige. Detta speciellt när det kommer till lite mer omfattande förfrågningar vad gäller både omfång och områden. Många kunder har fokus på enkelheten i att nå adresser i vår region, och att allt ska ske snabbt och effektivt med bra kvalitét. Här fungerar samarbetet med våra partner väl, men behöver utvecklas vidare så att vi tillsammans kan svara upp mot våra kunders förväntningar i framtiden.

Framförallt har vi sett ett ökat intresse för en robust utbyggnad av fiber, som kommer att vara grunden i det framtida mobilnätet, 5G. I detta ligger att vi tar ett helhetsansvar mot kunderna och kommer med proaktiva helhetslösningar till hur den lokala infrastrukturen kan användas på bästa sätt.

Vi ser nu fram emot ett nytt och spännande år med många givande kontakter gentemot såväl våra partner som ut mot marknaden i stort och våra kunder.

Martin Gedda
VD

Kapprustning inför den stora 5G-utrullningen

Just nu pågår ett intensivt arbete från de stora mobiloperatörernas sida för att rusta upp sina stamnät inför utrullningen av femte generationens mobilnät på bred front i Sverige. I Västsverige finns Netwest med som en central aktör för att möjliggöra detta.

En viktig skillnad med 5G, jämfört med 4G, är att den kan utnyttja ett mycket större omfång av högre och lägre frekvenser än vad 4G kan. Lägre frekvenser ger bättre räckvidd, och högre frekvenser ger mer kapacitet för data – men kortare räckvidd. 5G kan ha så hög kapacitet eftersom tekniken använder väldigt höga frekvensband.

5G-tekniken innebär bland annat ett mycket snabbare internet i mobilen. En annan stor fördel är att svarstiderna blir extremt korta (1-2 millisekunder), vilket gynnar nätverket av uppkopplade enheter som snabbt växer – det vi idag benämner som sakernas internet eller IoT. Helt plötsligt kan trådlösa prylar kommunicera med omvärlden i närmast realtid.

För tillfället sitter Netwest i diskussioner med ett flertal av de stora mobiloperatörerna för att kika på hur deras framtida stamnät i Västsverige ska byggas ut på ett robust och säkert sätt.

– Vår roll som regionalt bolag är att lyssna av vad varje enskild mobiloperatör önskar uppnå för att sedan ta fram en designad helhetslösning vad gäller inplacering och lämplig förbindelse till mobilmasterna, förklarar Mattias Lindholm på Netwest.

Varje operatör har sina egna nät, varför det vill till en skräddarsydd lösning för varje enskild kund. På de flesta större orterna handlar det om att upprätta en kompletterande inplacering till den redan befintliga, vilket gör det möjligt att placera aktiv utrustning i stadsfibernät och därmed skapa ytterligare robusthet i nätet.

– Än är vi bara i förstadiet till den stora utrullningen av 5G-tekniken, men sköter vi våra kort väl i det här skedet, så kan vi tillsammans med våra ägare och samarbetspartner skörda stora framgångar framöver, vilket är till stor nytta och gagn för oss alla, avslutar Mattias Lindholm.

Dags för nästa fas i bolagets utveckling – tydligare ägardirektiv och fler samråd

Fem år har gått sedan Netwest, på initiativ av Västra Götalandsregionen, bildades och för tillfället pågår en översyn för att ta nästa steg i bolagets utveckling. Inte minst för att öka ägarengagemanget och på sikt få in fler delägare. Ett uppdrag som leds av Agneta Mårdsjö såsom strateg och sakkunnig på koncernkontoret hos VGR.

Idag är Netwest samägt av Västra Götalandsregionen och 28 kommuner och kommunala bolag i regionen. VGR äger 34% medan resterande 66% är fördelade på de övriga 28 ägarna. För att få in ännu mer ”kraft” i bolaget önskar Västra Götalandsregionen nu att fler kommuner i regionen ansluter sig – betänk att regionen består av totalt 49 kommuner. VGR kommer dock alltid att äga 34%.

– Efter fem års hårt och framgångsrikt arbete är det dags att alla vi delägare ställer oss huvudfrågan Vad vill vi med bolaget framåt?, säger Agneta Mårdsjö.

Med anledning av detta engagerades Thomas Jungbeck, tidigare direktör för VästKom (som är de västsvenska kommunalförbundens samorganisation) för att såsom fristående konsult intervjua ett antal delägare om deras syn på Netwest och framtiden för bolaget. En rapport presenterades för styrelsen i februari 2020 och på ägarsamrådet i juni samma år. Utredningen landade i ett antal förslag där bland annat framtagandet av ett ägardirektiv var ett av dem. Likaså diskuterades fler samråd för att öka engagemanget från ägarhåll.

– En slutsats från undersökningen var också att målet bör vara att få med alla kommuner som delägare och få kommunledningarna att bli mer engagerade. Idag ”ägs” allt som oftast frågan av kommunernas energi- och/eller bostadsbolag, förklarar Agneta och tillägger:

– Just därför är bättre kommunikation en nyckelfaktor i sammanhanget.

Med anledning av ovanstående tillsattes en arbetsgrupp med uppgiften att ta fram förslag till nya ägardirektiv. Ett förslag som presenterades vid ett samråd i november för att därefter gå ut på en remissrunda runt årsskiftet.

– Nu ska vi ha ett nytt beslutssamråd i mars igen för att spika de sista detaljerna i de nya ägardirektiven, innan respektive kommun och vi inom VGR ska kunna ta ett formellt beslut.

Vad gäller nya ägare så finns det enligt Agneta kommuner som redan visat ett genuint intresse för att ansluta sig till Netwest, varför denna process är ständigt pågående.

– Vi märker att Netwests fina jobb har gett resultat och det är glädjande att fler kommuner nu vill haka på. Alla har nog insett vikten av en ökad digitalisering och välfärdstjänster kopplade till detta. Inte minst pandemin har väl visat hur vi kan tackla en sådan situation genom fler digitala möten och möjligheten att jobba hemifrån. Vi hoppas också kunna bidra till en bättre utveckling ute på landsbygden och få fler fristående bredbandsföreningar att inse värdet av en god infrastruktur för framtida överlevnad, avslutar Agneta Mårdsjö.

 

 

 

 

Först i starten under SM i längdskidor

Ebba Andersson, Maja Dahlqvist, Johanna Hagström och Jens Burman i all ära – men frågan är om inte Netwest tog en av pallplatserna under SM i längdskidor i Borås 9-11 februari. Detta genom att ordna en förbindelse för livesändning från Borås Skidstadion till TV-huset i Stockholm för SVT:s räkning.

– Skämt åsido. Vi hade kanske inte gjort så bra ifrån oss i spåren, men vi fixade ändå en säker kapacitetsförbindelse på 1GB, så att alla skidälskare kunde ta del av tävlingarna. Inte minst viktigt i dessa tider, då ingen publik var på plats och alla bänkade sig framför TV-apparaterna för att ta del av tävlingarna, säger en nöjd Mattias Lindholm på Netwest.

Möjligheten till denna något udda företeelse uppkom genom ett sedan tidigare tecknat ramavtal med SVT, där Netwest och systerbolaget Norrsken är två av totalt fem aktörer.

– Vid denna typ av evenemang går det ut en förfrågan till parterna, och vi ”vann” detta mästerskap och fick möjligheten att stå för infrastrukturen, berättar Mattias.

Genom ett nära samarbete med SplitVision Borås Stadsnät, som är ett fiberbaserat kommunikationsnät, som ägs och drivs av Borås Elnät AB och Norrsken, knöts så skidstadion först ihop med en kopplingspunkt i Borås och sedan vidare med TV-huset i Stockholm. SVT svarade själva för produktionen. Och enligt alla rapporter flöt allting som det skulle.

– Det är givetvis lite extra spännande när det kommer till livesändningar. Men nu har vi bevisat att vi grejar detta också – även om det inte var första gången vi gjorde det, eftersom vi tidigare ombesörjt en Melodifestivaltävling från Malmö för några år sedan, konstaterar Mattias Lindholm, som ser fram emot fler livesändningar inom sport- och nöjessegmentet framöver.

 

Foto: Mathias Bergeld/Bildbyrån

Carl gillar när det händer grejer…

Välkommen i gänget! Det säger vi till vår nye medarbetare – Carl Andersson som började sin anställning hos oss på Netwest i december 2020. Med honom i teamet stärker vi upp oss ytterligare på leveranssidan. Här får du lära känna honom lite bättre genom tio snabba frågor.

Vad har du för utbildning i grunden?
– Jag är utbildad fysiker, men har i takt med tiden mer och mer glidit över till IT-sidan.

Berätta mer!
– Jag började som studentkonsult på Academic Work och via Daxcom AB kom jag in i Telenorsfären 2014, då de bildade bolaget i fråga.

Och varifrån kommer du närmast?
– Från Boeing, där jag erhöll anställning i februari 2020. Och det var väl kanske inte den bästa branschen att bli en del av när pandemin bröt ut på allvar en månad senare, eftersom jag friställdes ett par månader senare.

Hur blev du varse Netwest?
– Jag kom i kontakt med Linda Höög via en gemensam bekant och hon tipsade mig om att Netwest sökte folk – och efter en träff i oktober/november anställdes jag från och med den 1 december 2020.

Det var snabbt…
– Ja, förmodligen stämde min profil in på deras behov. Dels sökte de någon från branschen som gillade att bygga relationer, dels talade väl min tid på Telenor till min fördel eftersom jag är hyfsat bra på att lyssna av och förstå hur operatörer och kunder tänker. Jag tror även att de tilltalades av att jag är snabblärd, strukturerad och har ett tekniskt driv.

Vad är din roll?
– Jag sysslar i huvudsak med leveranser, dvs att hålla ihop affären efter försäljningen till kund. Det kan handla om alltifrån kontakter med underleverantörer och kunder till dokumentation, rapporter, information och själva slutleveransen. 

Hur trivs du?
– Jättebra! Alla är oerhört kompetenta inom sina olika områden och det finns ett fantastiskt engagemang hos alla. Sedan gillar jag att vara med i en organisation som växer och där man kan bidra till utveckling. Netwest är verkligen sinnebilden för delaktighet, och det är kul och inspirerande.

Hur gammal är du, var bor du och hur ser din familjesituation ut?
– Jag är singel, 30 år och bor i södra Göteborg.

Vad gör du på din fritid?
– Seglar och cyklar mountainbike. Jag är uppvuxen vid havet i Skärhamn och där har jag en Maxi 77:a som jag gillar att vara ute med.

Något annat vi bör veta om dig?
– Kanske att jag tycker om att utveckla och bygga datorer och appar. Däri ligger nog mitt intresse för teknik i framkant.

Välkommen till Netwest!
– Tack – det här ska bli så kul…

 

Driftstörning Transmission Göteborg – Kungälv

Klarrapport 09:41
Driftstörning avhjälpt. Nätet är återställt till normal drift.


Uppdatering 09:12 
Felet ligger hos underleverantör.
Tekniker är på väg ut för att felsöka.
Vi återkommer med uppdaterad status.


Vi har för närvarande en driftstörning som berör vår transmission mellan Göteborg och Kungälv.

Vi arbetar aktivt med att avhjälpa detta så snart som möjligt.
Vi beklagar det olägenheter detta medför.

Vi återkommer med uppdaterad status.

Kontoret har fått en karta!

Igår kom vår stora fina Netwest karta äntligen upp.

Väldigt lagom till mötet med Västlänks Marknadsgrupp som vi på Netwest är värda för idag.

Har ni inte haft vägarna förbi oss på kontoret i Alingsås, så slå en signal när ni är i närheten och  kika in på en kopp kaffe!

 

Den här webbplatsen använder cookies. Dessa används för att optimera din användarupplevelse och för statistik. Genom att trycka på "Jag förstår" godkänner du till vår användning av cookies samt behandling av dina personuppgifter enligt vår personuppgiftspolicy.

Jag förstår